Setup Menus in Admin Panel

“Skills to Maximize Inclusion Through Interpreting and Mediation (SMIIM), i svensk översättning: ”Färdigheter för att maximera inkludering genom tolkning och medling” är ett projekt som finansierats av Erasmus +. Projektet har genomförts i samverkan mellan sex idéburna organisationer i Storbritannien, Bulgarien, Grekland, Tyskland, Italien och Sverige. Genom projektet har vi skapat denna kurs som består av material för 18 timmars klassrumsundervisning samt material för ”e-lärande” (e-learning) via denna lärplattform.

Syftet med denna kurs är att utbildare ska få ett verktyg som stöd i sin undervisning för att lägga en grund till vad rollerna som samhällstolk och kulturmedlare innebär, samt att kursdeltagare ska få en god grund för sitt vidare arbete. Bakgrunden till projektet är att många personer som arbetar formellt, eller informellt, med samhällstolkning och kulturmedling idag inte har någon utbildning inom områdena.

– Du behöver användarnamn och lösenord för att kunna få tillgång till denna plattform. Kontakta Musarat Inayat vid organisationen Community Action Dacorum i London via e- mail: musarat1@communityactiondacorum.org.uk – på engelska – för att få dina personliga inloggningsuppgifter.
– Plattformen har totalt 3 moduler med 12 lektioner. Du kan välja att antingen följa plattformens lektionsföljd eller genomföra lektionerna i den ordning du själv önskar.
– Varje lektion tar ungefär två timmar att genomföra. Du kan välja att repetera vissa delar så många gånger du vill.
– Du blir inte tolk genom denna utbildning. När du avklarat kursen får du en digital ”badge” (motsvarande ett kursintyg) som visar färdigheterna som du har utvecklat. Om du vill bli auktoriserad tolk behöver du få godkänt på ett auktorisationsprov via Kammarkollegiet. För mer information: kammarkollegiet.se
– Plattformen kommer att vara aktiv t.o.m. år 2024.

Course Curriculum

START
Om plattformen Details 00:00:00
INTRODUKTION TILL KONTAKTTOLKNING
Professionell tolkning Details 00:00:02
INTERKULTURELL KOMMUNIKATION
Interkulturell kompetens och kulturmedling Details 00:00:00
Interkulturell kommunikation och språkbarriärer Details 00:00:00
KONTAKTTOLKNING I PRAKTIKEN
Kontakttolkning i praktiken Details 00:00:00
Samhällstolkning i den offentliga sektorn Details 00:00:00
Att intervenera i ett samtal Details 00:00:00
Anteckningsteknik Details 00:00:00
Förberedelse inför uppdrag Details 00:00:00
AUKTORISATION Details 00:00:00
top
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Web Development Active Citizens Partnership